Park w Pokoju
GALERIA

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 13.12.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 13.12.2021 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2021 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 13.12.2021 r. i na dzień 14.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 13-12-2021 11:43

Przewiń do góry