RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXVII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 24.11.2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-11-24 o godz. 15:01:47, a zakończono o godz. 16:55:27 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Tomasz Krystosek
 6. Jacek Marczak
 7. Krystyna Piekarska
 8. Zenon Poprawa
 9. Jadwiga Sowa
 10. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wycofaniu projektu uchwały z pkt „12C” i wprowadzeniu w punktach: „12C”projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój oraz „12G”projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Głosowanie nad udzieleniem upoważnienia Przewodniczącemu Rady do udzielenia odpowiedzi na pismo Wojewody Opolskiego w sprawie kontroli w GOPS (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jacek Marczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak
 • PRZECIW (2):
  Tomasz Krystosek, Renata Arendarska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska
 • PRZECIW (2):
  Tomasz Krystosek, Renata Arendarska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek