Park w Pokoju
GALERIA
20 września miała miejsce kolejna, tym razem dziesiąta – jubileuszowa, wymiana młodzieży pomiędzy Hauptschule w Hochspeyer, a Publicznym Gimnazjum w Pokoju.
 
S8000921.jpeg S8000923.jpeg S8000926.jpeg S8000927.jpeg
S8000931.jpeg S8000933.jpeg S8000941.jpeg
W piątek odbyło się seminarium podsumowujące 10-letnią współpracę szkół. Do goszczących w Pokoju niemieckich gimnazjalistów dołączyli ich włodarze z Hochspeyer.
Współpraca szkół z gminy Pokój w Polsce i gminy Hochspeyer w Niemczech rozpoczęła się w roku 1998 pomiędzy szkołą w Domaradzu a Hauptschule w Hochspeyer. Inicjatorem i pomysłodawcą współpracy był dyrektor szkoły niemieckiej Volker Rupprich. Po zreformowaniu systemu oświaty w Polsce od 2000 roku współpraca jest kontynuowana między Publicznym Gimnazjum w Pokoju a Hauptschule w Hochspeyer. Obecnie za współpracę po stronie polskiej odpowiada nauczyciel języka niemieckiego Renata Barabosz oraz wicedyrektor Elżbieta Gosławska. Natomiast po stronie niemieckiej współprace koordynują nauczycielka Kristel Ostermann oraz wicedyrektor Ralf Netcher. Współpraca szkół przebiega pod hasłem „Świat wokół nas”. Strona niemiecka gościła w Polsce w latach 1998, 1999, 2001, 2003, 2005 i przyjeżdża obecnie w 2007 roku. Młodzież polska przebywała w Niemczech w latach 2000, 2002, 2004, 2006. Każdorazowo przyjeżdża do Polski 2 nauczycieli i 12 – 14 uczniów, podobnie z naszego gimnazjum. Tematyka seminariów, spotkań i wspólnych przedsięwzięć dotyczyła zagadnień ekologicznych, śladów przeszłości, integracji europejskiej, teraźniejszości, przeszłości naszych krajów i Europy, poznawania środowiska przyrodniczego lasu i zbiorników wodnych.
W ramach spotkań odbywają się zajęcia warsztatowe plastyczne, zajęcia sportowe, wycieczki turystyczne, wycieczki piesze lub rowerowe po najbliższej okolicy, zwiedzanie ciekawych miejsc historycznych, kulturowych lub przyrodniczych, ogniska, dyskoteki, zajęcia rekreacyjne, zajęcia w sali komputerowej, na boiskach szkolnych itp. Celem wymiany jest integracja młodzieży polskiej i niemieckiej poznawanie życia, zwyczajów i tradycji naszych krajów, łamanie stereotypów, doskonalenia komunikacji językowej w języku niemieckim i angielskim, kształtowanie postawy otwartego na świat Europejczyka.
 
Dzisiaj współpraca Pokoju z niemiecką gminą obejmuje również pożarnictwo, kulturę. - W planach są kontakty biznesowe - mówi Barbara Zając, wójt Pokoju.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-09-2007 09:55

Przewiń do góry