RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

WAŻNE! - Granty PPGR - uzupełnienie złożonych oświadczeń

W toku procesu oceny wniosku Gminy Pokój o dofinansowanie w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na wnioskodawców dodatkowy obowiązek związany z poświadczeniem zatrudnienia w PPGR

W związku z powyższym, informuje się o konieczności uzupełnienia przez osoby, które złożyły oświadczenia, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR wskazanego członka rodziny. Honorowane są następujące dokumenty np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie wydane przez KOWR, zaświadczenie wydane przez ZUS lub też inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PGR.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Pokój, pok. nr 16, do dnia 2 grudnia 2021 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.