RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Rusza 4 edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

3 miliony złotych zostało przeznaczonych na realizację inicjatyw mieszkańców województwa opolskiego.

W ramach tego projektu każdy z mieszkańców regionu może zgłosić zadania subregionalne (obejmujące co najmniej 2 powiaty) o wartości od 70 tysięcy zł do 150 tysięcy zł oraz zadania powiatowe o wartości od 50 tysięcy zł do 100 tys. zł.

Termin zgłaszania zadań - 22 listopada - 15 grudnia 2021 r.

Każdy mieszkaniec województwa  opolskiego może zgłosić zadanie, wypełniając formularz zgłaszania zadań i przekazując go do urzędu osobiście lub listownie wraz z lista poparcia - dla zadania subregionalnego to 100 podpisów mieszkańców subregionu, dla zadania powiatowego - 50 podpisów mieszkańców danego powiatu.

Głosowanie na poszczególne projekty odbywać się będzie w dniach 10-25 lutego 2022 roku. Głosować może każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, na jedno zadanie subregionalne i jedno powiatowe. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 marca 2022 roku.

Zadania muszą mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa, mogą to być zadania o charakterze:

- prospołecznym,

-prozdrowotnym

-kulturalnym,

-edukacyjnym,

-sportowym,

-turystycznym,

-ekologicznym.

Szczegółowe informacje na stronie Internetowej https://budzet.opolskie.pl/.