Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Herb Gminy Pokój.jpeg

Partnerstwo Gmin Pokój – Hochspeyer

  Międzynarodowe seminarium gmin i 10-lecie współpracy partnerskiej między gminami Pokój i Hochspeyer
Hochspeyer_Wappen.jpeg

W dniach 12-14 maja 2011 r. w partnerskiej Gminie Hochspeyer w Niemczech odbyło się seminarium, w którym w ramach współpracy partnerskiej wzięli udział przedstawiciele Gminy Pokój. W skład delegacji weszło 8 osób z Wójtem Gminy – Panią Barbarą Zając i Przewodniczącym Rady Gminy Pokój – Panem Jackiem Gosławskim na czele. Uczestnikami tego spotkania byli także przedstawiciele gmin związkowych Fischbach, Frankenstein, Hochspeyer, Waldleiningen oraz miasta Leutenberg, położonego w Turyngii.  

W trakcie tej wizyty uczestnicy seminarium mieli możliwość zwiedzenia i zapoznania się z rozwiązaniami zastosowanymi na nowoczesnym wysypisku śmieci dla miasta i powiatu Kaiserslautern, ponadto w instytucie innowacji lidera w produkcji maszyn rolniczych John Deere wysłuchano referatu wygłoszonego przez dr O.Neumanna na temat rozwiązań mających na celu udoskonalenie rozwiązań stosowanych w produkcji sprzętu rolniczego, uczestniczono także w koncercie z okazji 100-lecia  istnienia chóru męskiego z Hochspeyer.  Ponadto uczestnikom seminarium zaprezentowano wyposażenie oraz zasady działania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwiedzono także okolice miejscowości Fischbach i Hochspeyer.

Jednak głównym celem tej wizyty była wymiana doświadczeń między uczestnikami seminarium w zakresie rozwoju poszczególnych regionów przy wykorzystaniu środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej. W tym celu przedstawiciele poszczególnych gmin, wraz z zaproszonymi gośćmi  z Uniwersytetu w Kaisersalutern oraz Parku Pfälzerwald, przedstawili informacje na temat zaangażowania  środków unijnych w rozwój poszczególnych regionów. Ze strony Gminy Pokój referat pod tytułem „Wpływ dotacji z Unii Europejskiej na rozwój Gminy Pokój” został wygłoszony przez Zastępcę Wójta – Panią Joannę Ptaszek. 

Ważnym elementem tej wizyty było także uczczenie 10 rocznicy podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami Pokój i Hochspeyer. Z tej okazji przedstawiciele obu Gmin podpisali stosowny dokument, w którym została wyrażona wola kontynuowania  i rozwijania współpracy na zasadach określonych w porozumieniu z 30 kwietnia 2001 r. Miłym akcentem ze strony władz Hochspeyer było uhonorowanie Przewodniczącego Rady Gminy Pokój Złotym Medalem, najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Gminę Hochspeyer, za zaangażowanie i pracę na rzecz współpracy pomiędzy Gminami.


Elżbieta Kuklok              
 
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 28-06-2011 12:00

Przewiń do góry