Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 15.11.2021 r. godz. 8.30
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.30 dnia 15.11.2021 r. do godz. 24.00 dnia 16.11.2021 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 15.11.2021 r. i na dzień 16.11.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 16-11-2021 13:34

Przewiń do góry