RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

​ 6 listopada 2021 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju, odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którym uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Celem zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji statutowej działalności Zarządu, wybór nowych władz związku na szczeblu gminnym oraz nakreślenie programu zamierzeń na następną kadencję.

    Na wstępie chwilą ciszy uczczono pamięć druhów strażaków, którzy w ostatnich 5 latach odeszli na wieczną służbę.

    Uczestnicy Zjazdu zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu za lata 2016-2021 przedstawionym przez prezesa ustępującego zarządu dh Krzysztofa Arendarskiego.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednomyślnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Nowy zarząd oddziału gminnego ZOSP RP

Zjazd zatwierdził jednogłośnie skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pokoju, którego prezydium ukonstytuowało się następująco: Prezes – Krzysztof Arendarski, Wiceprezes – Alojzy Kubica, Wiceprezes - Dariusz Czaiński, Komendant Gminny Związku – Jacek Marczak, Sekretarz – Agata Kruszelnicka, Skarbnik – Jan Baran, członkowie Prezydium: Edyta Hylla i Mariusz Księżyk.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP: Przewodniczący – Marek Łukaszczyk,  Sekretarz – Jan Łuczak, członek - Krzysztof Gladis.
Do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano przedstawicieli w osobach: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego – Krzysztofa Arendarskiego, Komendanta Gminnego ZOSP – Jacka Marczaka i Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego – Agatę Kruszelnicką.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Namysłowie zostali: Roman Letki, Jan Łuczak, Konrad Stiler, Jacek Tomczyk.

    W imieniu Zarządu Prezes podziękował za wybór i zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy we współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP, Zarządem Powiatowym OSP, Komendą Powiatową PSP w Namysłowie i Gminą Pokój.

    Zaproszeni goście - dh Henryk Seruga – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu i Pani Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój podziękowali druhom strażakom, uczestnikom zjazdu za pracę włożoną w działalność i rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych oraz za codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Wyrazili uznanie i szacunek gratulując dotychczasowej działalności obecnemu zarządowi, jednocześnie życząc nowo wybranemu zarządowi sukcesów i wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów.