Park w Pokoju
GALERIA

Gmina Pokój podpisała 30. kwietnia 2001 roku porozumienie o współpracy z niemiecką gminą Hochspeyer (www.hochspeyer.de) leżącą w Nadrenii Palatynacie. Obie gminy mają wiele podobieństw, podążają w kierunku zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz aktywizacji społecznej i ekonomicznej, obie leżą w obszarze parków przyrodniczych - Pokój na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, a Hochspeyer w centrum parku Pfälzer Wald. Dla obu gmin bardzo istotną sprawą w funkcjonowaniu ich społeczeństw jest ochrona środowiska i wymiana doświadczeń w tym względzie. To wszystko jest ważnym elementem współpracy, choć nie jedynym. W podpisanym dokumencie obie gminy zadeklarowały, że:

"W dążeniu do niemiecko - polskiego porozumienia obie gminy partnerskie pragną - na miarę swoich kompetencji i możliwości - wnieść wkład w coraz lepsze zrozumienie obywateli obu krajów, pokojowe współżycie w jednoczącej się Europie i rozwój trwałych, przyjaznych kontaktów.
Współpraca społeczności Gmin Partnerskich nacechowana tolerancją, wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem stanowić będzie kontynuację istniejących od lat owocnych od lat kontaktów szkół z terenu obu Gmin.
Obie gminy wyrażają wolę:

  • wspierania przyjaznych kontaktów między mieszkańcami,
  • prowadzenia dialogu w nawiązaniu do różnorodnych problemów rozwoju obu Gmin, mając na celu rozwijanie samorządności i infrastruktury gminnej poprzez aktywną wymianę poglądów i doświadczeń,
  • wspierania intensywnych kontaktów między młodzieżą obu Gmin opartych głównie na wymianie młodzieżowej między szkołami,
  • wymiany doświadczeń Gmin w dziedzinie ekologii i działalności komunalnej,
  • kontaktów w sferze ochrony krajobrazu i kultury realizowanych przez różnorodne stowarzyszenia, związki, organizację młodzieżowe, wspólnoty wyznaniowe, obywateli i urzędy, w poszukiwaniu tradycji, historii i obyczajowości mieszkańców Gmin."

Porozumienie to zostało uroczyście uprawomocnione i podpisane przez Waltera Runga Burmistrza Gminy Hochspeyer i Krzysztofa Gaworskiego Wójta Gminy Pokój.
Uroczystości związane z podpisaniem porozumienia odbyły się w Pokoju. W spotkaniach, dyskusjach i seminariach towarzyszących uroczystości wzięli udział radni, nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele różnych związków i stowarzyszeń oraz mieszkańcy obu zaprzyjaźnionych gmin. Dla 42 gości z Niemiec zorganizowano również podróż studyjno-poznawczą po terenie gminy. Rezultatem wizyty jest m.in. wypracowanie "Partnerskiego Kalendarza", zawierającego harmonogram wspólnych, konkretnych prac na lata 2001-2003.
Pierwsze z nich są już realizowane.


 
W dn. 9.05 do 12.05.2002r.  47-osobowa delegacja złożona z mieszkańców Gminy Pokój przebywała z partnerską wizytą w Hochspeyer. Podobne spotkanie miało miejsce w ubiegłym roku w Pokoju. Tegoroczna wizyta odbyła się w bardzo serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, którego celem było poznanie obszaru Gminy partnerskiej i nawiązanie kontaktów z jej mieszkańcami. Uczestnicy odwiedzili wszystkie miejscowości składające się na Gminę Związkową Hochspeyer(VG Hochspeyer): Hochspeyer, Waldleiningen, Fischbach, Frankenstein. Kulminacyjnym punktem programu było podpisanie umowy partnerskiej miedzy gminami Pokój i VG Hochspeyer.zdjęcie


Efektem spotkania była integracja mieszkańców gmin, nawiązanie nowych znajomości, zainicjowanie współpracy między jednostkami straży pożarnej oraz innymi organizacjami. Ustalony został termin wyjazdu gimnazjalistów z Pokoju na IV międzynarodowe seminarium do Hochspeyer.
W dn. 25.07 do 29.07.2002r. Gminę Pokój odwiedzili: burmistrz VG Hochspeyer pan Walter Rung oraz burmistrz miejscowości Hochspeyer pan Gerhard Scherer. Podczas wycieczek rowerowych goście zwiedzili najpiękniejsze zakątki Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Wraz z Wójtem Gminy Pokój, panem Krzysztofem Gaworskim uczestniczyli w prezentacji nowopowstałej strony internetowej wsi Krogulna oraz strony VG Hochspeyer. Burmistrz Walter Rung wysłał za pomocą poczty elektronicznej pozdrowienia z Krogulnej do mieszkańców VG Hochspeyer. W ostatnim dniu wizyty, w czasie spotkania w Urzędzie Gminy w Pokoju dyskutowano o problemach działalności samorządowej i możliwości współdziałania w zakresie zadań komunalnych.

 


PARTNERSTWO GMIN: POKÓJ – HOCHSPEYER

 

W dniach 5-9 listopada 2005 r. odbyło się seminarium w Hochspeyer w Niemczech, do udziału w którym, w ramach współpracy partnerskiej, zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pokój.

Głównym celem tego spotkania było zapoznanie się z  działalnością i zajęciami mieszkańców. W tym celu każda z gmin partnerskich miała okazję zaprezentować istniejące stowarzyszenia i instytucje działające dla dobra całego społeczeństwa.

Uczestnikom  seminarium zaprezentowano także niektóre inwestycje będące w trakcie realizacji – budowa obwodnicy i centrum handlowego – oraz inwestycje już zakończone – modernizacja dworca kolejowego, wykonanie ścieżek dla użytkowników rowerów górskich. Zwiedzono ratusz   w Hochspeyer, w którym bliżej zapoznano się z obowiązkami pracownika zatrudnionego w referacie paszportów i dowodów osobistych. Można było tutaj stwierdzić, że zarówno  wymagania techniczne, jak i procedura związana z wykonaniem dowodu, czy paszportu są podobne w obu krajach.

Ponadto nasza delegacja miała okazję przebywać w Kaiserslautern. Wizyta ta rozpoczęła się od wysłuchania historii związanego z tym miejscem, później z tarasu widokowego na  ratuszu podziwiano panoramę miasta. Zwiedzono także stadion, na którym w 2006 roku, podczas Mistrzostw Świata, będą rozgrywane mecze najlepszych drużyn piłkarskich na świecie.

Jednak chyba największe wrażenie na uczestnikach seminarium wywarł pobyt w miejscowości Neustadt. Zwiedzono tutaj szkołę specjalizującą się w kształceniu fachowców w dziedzinie ogrodnictwa i winiarstwa, instytut, w którym prowadzone są badania nad roślinnością zmierzające do jej genetycznego wzbogacania, a także wytwórnię win.  

Kilka godzin spędzono również w miejscowości Frankenstein, w której Burmistrz, Pan Manfred Petry, zaprosił wszystkich do nowowybudowanego przedszkola, pokazał także kościoły ewangelicki i katolicki oraz miejscowy cmentarz. 

W trakcie tego seminarium omówiono także perspektywy dalszej współpracy partnerskiej i przekazano władzom Hochspeyer zaproszenie Wójta Gminy Pokój, Pana W.Kuika, do ponownego spotkania się w Pokoju, w maju 2006 r.

 

Elżbieta Kuklok

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 23-05-2007 12:18

Przewiń do góry