Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na zakup komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Osoby kwalifikujące się do programu zapraszamy do składania stosownych oświadczeń.

Program dotyczy uczniów,  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR, funkcjonującego na terenie Gminy Pokój. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do otrzymania wsparcia jest spełnienie przez dziecko wszystkich warunków określonych w punkcie 2 oświadczenia. Zakupiony sprzęt będzie przekazywany na podstawie umowy użyczenia.

Termin składania oświadczeń: do 26 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Pokój)

Złożenie oświadczenia nie jest jednoznaczne z pozyskaniem dotacji.

 

DOCZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica/opiekuna_prawnego.doc (154,00KB)
DOCZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu.doc (154,00KB)
 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 20-10-2021 10:29

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 20-10-2021 10:43
Przewiń do góry