RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków na zakup komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich. Osoby kwalifikujące się do programu zapraszamy do składania stosownych oświadczeń.

Program dotyczy uczniów,  których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PGR, funkcjonującego na terenie Gminy Pokój. Warunkiem zakwalifikowania dziecka do otrzymania wsparcia jest spełnienie przez dziecko wszystkich warunków określonych w punkcie 2 oświadczenia. Zakupiony sprzęt będzie przekazywany na podstawie umowy użyczenia.

Termin składania oświadczeń: do 26 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Pokój)

Złożenie oświadczenia nie jest jednoznaczne z pozyskaniem dotacji.

 

DOCZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica/opiekuna_prawnego.doc (154,00KB)
DOCZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu.doc (154,00KB)