Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2021-09-29 o godz. 15:02:02, a zakończono o godz. 17:00:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa
 15. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wycofaniu uchwał z podpunktów: "8c", "8e" i "8f" (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój w roku szkolnym 2021/2022 (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Krystosek
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 07-10-2021 13:33

Przewiń do góry