RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

"Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kopalinie"

Ologowanie NOWe FIO 2021.jpeg

Koło Gospodyń Wiejskich w Kopalinie w terminie 06.09.2021 do 09.10.2021 r., realizuje projekt pn. "Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kopalinie" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - KIERUNEK NOWE FIO 2021. Celem projektu jest rozwój młodej organizacji pozarządowej poprzez zakup sprzętu potrzebnego do realizacji bieżącej działalności KGW, polegającej m.in. na organizowaniu imprez integracyjnych lub spotkań w plenerze.

Kwota dofinansowania: 5 990,00 zł.