Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wszystkich mieszkańców Gminy Pokój, a w szczególności sołtysów, liderów lokalnej społeczności, członków organizacji pozarządowych - Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, zapraszamy w dniu  5 października br. do sali OSP w Pokoju na warsztaty organizowane przez LGD "Dolina Stobrawy", których tematyką  będzie tworzenie koncepcji Smart Villages. Inteligentne wioski to "obszary wiejskie i społeczności, które opierają się na swoich obecnych mocnych stronach i zasobach, a także na rozwijaniu nowych możliwości", gdzie "tradycyjne i nowe sieci i usługi są ulepszane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji i lepszego wykorzystania wiedzy".

plakat 4.jpeg

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 21-09-2021 15:58

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 21-09-2021 15:57
Przewiń do góry