RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ankieta dotycząca kierunków rozwoju gminy Pokój

Droga Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu,

byłby to dla nas zaszczyt, gdyby Pan/i podzielił/a/by się z naszym zespołem sugestiami odnośnie wizji gminy, w której chciał/a/by/ Pan/Pani mieć centrum życiowe. Państwa uwagi są dla nas absolutnym priorytetem w podejmowaniu decyzji dotyczącej całej gminy, dlatego chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat aktualnego stanu gminy, problemów, szans i zagrożeń. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych i zostaną wykorzystane do przygotowania projektu Strategii Rozwoju Gminy do 2030 roku.

    Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju gminy, służące całemu społeczeństwu.

    Wypełnioną ankietę prosimy składać Urzędzie Gminy Pokój / parter wejście B – urna/ lub przesłać pod adresem e-mail: ug@gminapokoj.pl do dnia 27 września 2021 r.