RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXV sesji Rady Gminy Pokój w dniu 03.09.2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-09-03 o godz. 15:00:51, a zakończono o godz. 15:11:47 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa
 14. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Jakubik