Park w Pokoju
GALERIA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację,
  • nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również sprawy związane z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie:

  • dla Punktu w Namysłowie pod nr  77 4103695 wew. 113, 116
  • dla Punktu w Pokoju pod nr telefonu 77 4103695 wew. 113, 116

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych. Ze względu na okoliczności nadzwyczajne porady mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania na odległość.  
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Powiat Namysłowski w 2021 r. uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu namysłowskiego. Powyższe Punkty mieszczą się:

  • w Starostwie Powiatowym w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220, porady udzielane przez radców prawnych jak i adwokatów.
  • w Urzędzie Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 (Sala Ślubów) – Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE z siedzibą w Namysłowie, Rynek – Ratusz 21.

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych można skorzystać w następujących dniach i godzinach:

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220

Poniedziałek 16:00-20:00 RP
Wtorek 10:00-14:00 A
Środa 16:00-20:00 RP /A
Czwartek 10:00-14:00 RP
Piątek 14:00-18:00 A

Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów)

Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00 D
Środa 13:00-17:00
Czwartek 14:00-18:00 D
Piątek 10:00-14:00

RP – radca prawny udziela porad w punkcie,
A - adwokat udziela porad w punkcie,
A/RP- adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym
D- doradca obywatelskiNieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - ulotka 1

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - ulotka 2

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-08-2021 15:09

Przewiń do góry