RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gminie Pokój

Plakat Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gminie Pokój

 

Program Wieloletni „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2021
Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”

Na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie w wysokości 79 679,92 zł.

Dzienny Dom Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo seniorów będących mieszkańcami Gminy Pokój.

W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym, m. in.:

  • socjalne
  • edukacyjne,
  • kulturalno – oświatowe,
  • aktywności ruchowej / kinezyterapii,
  • sportowo – rekreacyjne,
  • aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,
  • terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu „Senior +” można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju , ul. Sienkiewicza 5 tel. 77 427 11 60.

Zapraszamy