Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator dla województwa opolskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030 priorytet I, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie na działania w roku 2021:

  1. Inicjatywy oddolne – projekty realizowane dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę   mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, realizowane przez młode organizacje, nieformalne grupy obywatelskie, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych oraz realizacja wspólnych działań na  rzecz mieszkańców.
     
  2. Wsparcie młodych organizacji (MOP) – projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich (a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - Dz. U. z 2021 r. poz. 1038). W ramach tej ścieżki MOP mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

-  działania rozwojowe tj. m.in.: zakup sprzętu, szkolenia, przygotowanie planów rozwoju, itp.,

- działania realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego zgodnie z Art. 4. 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Celem Konkursu „Kierunek NOWE FIO” jest  zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności:        

  1. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,                  
  2. animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych i samoorganizacji,
  3. wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego,  
  4. aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów,


Termin składania wniosków: od  21.07.2021 do 11.08.2021 do godziny 13:30.

Wszystkie organizacje z obszaru Gminy Pokój zachęcamy do składania wniosków.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Internetowej: http://www.ocwip.pl/informacje/wszystkie/zobacz/--Kierunek-NOWE-FIO-2021-

 

 

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 26-07-2021 16:47

Przewiń do góry