Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

                                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".


Zadanie pt. Eko Artsta realizowane w ramach projektu grantowego pod nazwą Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nazwa Projektu/operacji: Eko Artysta

 

Stowarzyszenie Wsi Lubnów z siedzibą w Lubnowie przy ul. Wiejskiej 1, realizuje projekt „Eko Artysta” w ramach projektu grantowego pod nazwą Akcje edukacyjne i integracyjne dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.W ramach projektu zrealizowany zostanie jednodniowy festyn rodzinny na którym odbędą się warsztaty wikliniarskie, warsztaty eko florystyczne, animacje i inne.

 

Realizacja projektu: 01.05.2021-30.06.2021

 

Cel zadania: Edukacja ekologiczna i integracja mieszkańców LGD poprzez realizację eko warsztatów.

 

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:Liczba działań edukacyjnych i integracyjnych – 1 Festyn rodzinny; Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych:30; Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno - informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu:30.

 

 

Wartość dofinansowania : 8300,00zł

Opublikował(a): Agnieszka Hadamik
Modyfikował(a): Agnieszka Hadamik
Przewiń do góry