RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Inwentaryzacja folii i dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów rolniczych typu folia z terenu gminy Pokój

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag do 500 zł za tonę odpadów. W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Pokój winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji oraz wyrażenie chęci udziału w projekcie przy udziale finansowym z dotacji oraz środków własnych. Druk deklaracji znajduje się poniżej na niniejszej stronie internetowej lub do pobrania w Urzędzie Gminy Pokój, biuro nr 30.

Sposób składania informacji: Urząd Gminy Pokój (sekretariat) osobiście lub pocztą do dnia 30 sierpnia 2021 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Szczegółowych informacji udziela Angelika Paluch,pok. nr 30, tel. 774693080 wew. 30, e-mail:a.paluch@gminapokoj.pl.

Deklaracja do pobrania: DOCdeklaracja-odpady-rolnicze.doc (19,50KB)

Barbara Zając

/-/ Wójt gminy Pokój