RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co roku od 1 sierpnia do maksymalnie 23 września następuje coroczna przerwa w wydawaniu ww. zaświadczeń dla osób fizycznych, w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego z uwagi na termin publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o przeciętnym dochodzie z 1 ha przeliczeniowego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku. W związku z tym każdego roku w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego za żądany rok i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej. Jednakże z uwagi na to, że wnioski w Programie Czyste Powietrze przyjmowane są w sposób ciągły, a rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić nawet 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przewidywana przerwa w wydawaniu zaświadczeń nie powinna być uciążliwa ani powodować problemów dla wnioskodawców.

1920x810.png