RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXIV sesji Rady Gminy Pokój w dniu 30.06.2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-06-30 o godz. 15:02:01, a zakończono o godz. 17:19:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Tadeusz Baran
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Tomasz Krystosek
 6. Jacek Marczak
 7. Krystyna Piekarska
 8. Alicja Piszczałka
 9. Zenon Poprawa
 10. Piotr Sobek
 11. Jadwiga Sowa
 12. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Marczak, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2020 rok - reasumpcja głosowania (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2020 rok (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (17:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Piotr Sobek
 • PRZECIW (8):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy w Stobrawskim Parku Krajobrazowym” (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej, korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji” (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiego (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk