RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca sprawozdań z ilości zebranych odpadów bio i wytworzonego kompostu

Mieszkańcy gminy posiadający kompostowniki (korzystający ze zniżki za kompostowanie odpadów bio we własnym kompostowniku) są zobowiązani do złożenia sprawozdania z ilości zebranych odpadów bio i wytworzonego kompostu raz w roku, do 15 stycznia (za poprzedni rok).

W przypadku niezłożenia sprawozdania w w/w terminie nastąpi utrata ulgi za posiadanie kompostownika.


Wzór sprawozdania: