Park w Pokoju
GALERIA

Trasy rowerowe

 

Obok turystyki pieszej popularną formą turystyki kwalifikowanej staje się turystyka rowerowa. Daje ona możliwość przebywania na świeżym powietrzu, sprawnego i szybszego przemieszczania się po terenie. Rowerem można dotrzeć do miejsc najciekawszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym czy kulturowym.

Trasy rowerowe zazwyczaj wytyczane są tak, aby poruszać się nie tylko po szlakach komunikacyjnych, ale także drogami leśnymi i polnymi, co znacznie ją wzbogaca w walory krajoznawcze. Jednak muszą być one dobrze oznakowane by można było swobodnie poruszać się po terenie. Początek trasy rowerowej powinien być zaopatrzony w tablicę informacyjną zawierającą informacje dotyczące między innymi:

-         całkowitej długości trasy,

-         potencjalnego czasu jej pokonywania (z odpoczynkami i bez odpoczynków),

-         miejsc przystankowych,

-         ogólnej oceny trudności trasy,

-         ciekawostek i osobliwości w jej pobliżu.

Gmina Pokój poprzez swoją wysoką lesistość, licznie występujące stawy i rozbudowaną sieć rzeczną stanowi doskonały obszar do uprawiania turystyki rowerowej. Zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Opolu trasy rowerowe umożliwiają poznanie walorów i osobliwości przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. PTTK zaproponowało wytyczenie pięciu tras rowerowych, z których dwie zostały wytyczone i oznakowane w 2002 r. (z Karłowic do Pokoju i z Zagwiździa do Pokoju).

zdj_26.jpeg

Trasa 1 rozpoczyna się w miejscowości Pokój przy ul. Wojska Polskiego. Jej przebieg wyznaczony został przez miejscowości: Jagienna, Wilczą Budę, Zagwiździe, Grabice, Młodnik, Radomierowice, Święciny, Dąbrówkę Dolną. Z miejscowości tej proponuje się poprowadzić trasę nad stawy (okoliczne prywatne kąpielisko), dalej do Domaradzkiej Kuźni i Paryża, a następnie drogą leśną w kierunku ruin leśniczówki, a stamtąd do Pokoju (wjazd od ul. 1 Maja).

zdj_31.jpeg

Trasa 2 również rozpoczyna się w miejscowości Pokój przy ul. Wojska Polskiego. Jej przebieg wyznaczony został przez miejscowości: Jagienną, Wilczą Budę, Zagwiździe. Dalej polną drogą wzdłuż Budkowiczanki przez Murów (gdzie jest wodny tartak) do Czarnej Wody, Winnej Góry i przez park do Pokoju (wjazd od ul. Wolności). 

Trasa 3 rozpoczyna się w Pokoju przy ul. Kościelnej. Jej przebieg proponuje się poprowadzić polną drogą w kierunku prywatnych stawów hodowlanych do proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Łąki nad Budkowiczanką”. Następnie przez miejscowości: Lubienie, Siołkowice Stare, Chróścicki Młyn, Kwaśno, Chróścice, Ameryka, Kaniów, Ładza, Grabczok, Okoły, Czarna Woda, Winna Góra do Pokoju (wjazd od ul. Wolności).

zdj_29.jpeg

Trasa 4 rozpoczyna się w Pokoju przy ul. Brzeskiej. Jej przebieg proponuje się poprowadzić przez miejscowości Siedlice, Przygorzele, Bąkowice, Mąkoszyce, Rogalice, Nowy Świat, Tarnowiec, Kurznie, Stobrawa, Stare Kolnie, Karłowice, Kuźnica Katowska do Pokoju (wjazd od ul. Brzeskiej). 

Trasę 5 proponuje się rozpocząć w Pokoju przy ul. 1 Maja. Jej przebieg poprowadzić drogą koło cmentarza żydowskiego, dalej drogą leśną do Żabieńca, Domaradza, polną drogą wzdłuż cieku do Fałkowic, Pieczysk, Starościna, i Dąbrowy. Następnie przez Krogulną, szosą Wołczyn-Brzeg, leśną drogą do Pokoju (wjazd od ul. Brzeskiej).

  zdj_32.jpeg

Mapka z przebiegiem czerwonego szlaku kolarsko-pieszego

przebieg czerwonego szlaku kolarsko-pieszego
JPEGprzebieg czerwonego szlaku kolarsko-pieszego (744,83KB)

Mapka z przebiegiem żółto-brązowego szlaku kolarsko-pieszego

 Mapka z przebiegiem żółto-brązowego szlaku kolarsko-pieszego

JPEGMapka z przebiegiem żółto-brązowego szlaku kolarsko-pieszego (514,79KB)


opracowano na podstawie pracy pt.: "Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pokój"-autorstwa zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Dubiel, Pokój 2001
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 09-05-2007 14:51

Przewiń do góry