Park w Pokoju
GALERIA

                                                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Gmina Pokój realizuje projekt pod nazwą “Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach". Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji: Stworzenie warunków do przetwarzania produktów rolnych i gospodarki leśnej poprzez utworzenie Stobrawskiego Centrum Produktu Lokalnego w Fałkowicach

Efekty/wskaźniki operacji:

Liczba utworzonych miejsc pracy: 1

Liczba utrzymanych miejsc pracy: 1

Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego: 1

Wartość operacji: 500 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 318 150,00 zł

Przewiń do góry