RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXIII sesji Rady Gminy Pokój w dniu 14.05.2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-05-14 o godz. 15:10:54, a zakończono o godz. 15:48:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Renata Arendarska
 2. Tadeusz Baran
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Jadwiga Sowa
 13. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Pokój (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek

Głosowanie w sprawie przekazania wniosku Pana Marcina Bilińskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój w 2021 r. (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/2020 z 16.12.2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2021-2030 (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Pokój posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Krystosek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek