RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe na zakup z dostawą elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery w ramach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku”; CPV: 39110000-6 ; 39224340-3 ; 39151100-6

                                                                              

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

      Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z dostawą elementów małej architektury - ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery w ramach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       Współny Słownik Zamówień (CPV):

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części
39224340-3 Kosze
39151100-6 Stojaki


        Informacja o wyborze: PDFinformacja 01.06.2021.pdf (132,19KB)


        zapytanie ofertowe: PDFzapytanie-ofertowe.pdf (206,47KB)

  załącznik nr 1: DOCformularz oferty- zał. nr 1 .doc (94,50KB)

  załącznik nr 2: DOCXzałącznik nr 2.docx (57,46KB)

  wzór umowy: PDFWzór umowy.pdf (152,61KB)