Park w Pokoju
GALERIA

                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

      Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i montaż elementów małej architektury w ramach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       Współny Słownik Zamówień (CPV):

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
22462000-6 Materiały reklamowe
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części
45421160 -3 Instalowanie wyrobów metalowych
39224340-3 Kosze

        Unieważnienie postępowania: PDFunieważnienie.pdf (137,10KB)
 


Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie-ofertowe.pdf (190,47KB)

Formularz oferty: DOCXformularz oferty.docx (59,80KB)

Załącznik nr 2: DOCXzałącznik nr 2.docx (57,45KB)

Wzór umowy: PDFWzór umowy.pdf (131,12KB)

Projekty zagospodarowania terenu:

PDFprojekt_Dąbrówka Dolna.pdf (1 003,31KB)
PDFprojekt_Domaradz.pdf (891,88KB)
PDFprojekt_Fałkowice.pdf (859,81KB)
PDFprojekt_Krzywa Góra.pdf (858,81KB)
PDFprojekt_Ładza.pdf (897,41KB)
PDFprojekt_Pokój.pdf (1,04MB)
PDFprojekt_Siedlice.pdf (862,90KB)
PDFprojekt_Zawiść.pdf (864,99KB)
Zdjęcie poglądowe : PDFZdjęcia poglądowe.pdf (221,37KB)
 

 


Data publikacji:
 07-05-2021 11:33

Modyfikował(a): Natalia Betkier
Przewiń do góry