RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż elementów małej architektury w ramach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku”; CPV: 45111291-4 ; 22462000-6 ; 39110000-6 ; 45421160-3 ; 39224340-3

                                                                           

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

      Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i montaż elementów małej architektury w ramach projektu pn. „Witajcie na Stobrawskim Zielonym Szlaku” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       Współny Słownik Zamówień (CPV):

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
22462000-6 Materiały reklamowe
39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części
45421160 -3 Instalowanie wyrobów metalowych
39224340-3 Kosze

        Unieważnienie postępowania: PDFunieważnienie.pdf
 


Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie-ofertowe.pdf

Formularz oferty: DOCXformularz oferty.docx

Załącznik nr 2: DOCXzałącznik nr 2.docx

Wzór umowy: PDFWzór umowy.pdf

Projekty zagospodarowania terenu:

PDFprojekt_Dąbrówka Dolna.pdf
PDFprojekt_Domaradz.pdf
PDFprojekt_Fałkowice.pdf
PDFprojekt_Krzywa Góra.pdf
PDFprojekt_Ładza.pdf
PDFprojekt_Pokój.pdf
PDFprojekt_Siedlice.pdf
PDFprojekt_Zawiść.pdf
Zdjęcie poglądowe : PDFZdjęcia poglądowe.pdf