Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

Pomniki przyrody

 

W gminie Pokój ochroną pomnikową objęto pięć drzew, w tym trzy dęby szypułkowe, jeden egzemplarz jesionu wyniosłego i jeden egzemplarz sosny wejmutki. Szczegółowe informacje o zarejestrowanych pomnikach przyrody zamieszczono w tabeli .

 

Tabela Zarejestrowane pomniki przyrody w gminie Pokój

 

 

Lp.

Numer rej.

Gatunek

Położenie

Obwód

Wysokość

Wiek

1.

155

dąb szypułkowy Quercus robur – 2 szt.

jesion wyniosły Fraxinus excelsior

Miejscowość Pokój, Nadleśnictwo Kup, Obręb Kup, oddział 129a

Na skraju lasu, na zachód od zabudowań miejscowości Pokój.

620

585

450

27

26

32

270

270

270

2.

281

dąb szypułkowy Quercus robur

Miejscowość Pokój, Nadleśnictwo Kup, Obręb Pokój, oddział 98b

Na skraju lasu przy trasie Zieleniec-Karłowice.

605

28

350

3.

506

sosna wejmutka Pinus strobus

Miejscowość Pokój, numer działki 221/1.

W parku w Pokoju ul. Winna Góra

502

20

197

Źródło: M. Juszczyszyn-Pieczonka, J. Kubok, Inwentaryzacja pomników przyrody w województwie opolskim,  IPIŚ PAN (maszynopis), Opole 1997; Badania własne 2001.

Untitled.gif

Sosna wejmutka Pinus strobus L. pomnik przyrody (nr rejestrowy 506) .Miejscowość Pokój, numer działki 221/1. Znajduje się w parku w Pokoju ul. Winna Góra

Dobry stan zachowania drzewostanów leśnych, parkowych i zadrzewień śródpolnych dały podstawę do wytypowania na tym terenie drzew o parametrach pozwalających na objęcie ochroną pomnikową. Spośród ponad 150 drzew wytypowano 37 egzemplarzy  godnych zachowania – proponowanych pomników przyrody. Do objęcia ochroną proponuje się również sześć głazów narzutowych.

 

 

Tabela Proponowane do ochrony pomnikowej drzewa i głazy narzutowe w gminie Pokój

 

 

Lp.

Gatunek

Położenie

Obwód [cm]

Wysokość [m]

Uwagi

Drzewa

1.        

dąb szypułkowy Quercus robur

Dąbrówka Dolna

460

26

 

2.       

lipa drobnolistna Tilia cordata

Dąbrówka Dolna

500

22

 

3.       

buk pospolity Fagus sylvatica

Dąbrówka Dolna

432

32

 

4.       

buk pospolity Fagus sylvatica

Dąbrówka Dolna

375

28

 

5.       

buk pospolity Fagus sylvatica

Dąbrówka Dolna

368

27

 

6.       

wierzba biała Salix alba

Dąbrówka Dolna

400

18

 

7.       

wierzba biała Salix alba

Dąbrówka Dolna

444

17

 

8.       

dąb szypułkowy Quercus robur

Zawiść

575

24

 

9.       

dąb szypułkowy Quercus robur

Dąbrówka Dolna

Szubiennik

572

24

obok gajówki

10.    

lipa drobnolistna Tilia cordata

Fałkowice

400

25

 

11.    

lipa drobnolistna Tilia cordata

Domaradz

403

18

obok szkoły

12.    

robinia biała Robinia pseudoacacia

Domaradz

355

14

 

13.    

cis pospolity Taxus baccata

Pokój

240

11

osobnik męski, obok szkoły

14.    

cis pospolity Taxus baccata

Pokój

273

12

osobnik żeński, obok szkoły

15.    

klon polny Acer campestre

Pokój

275

20

obok kościoła ewangelickiego

16.    

aleja dębów czerwonych Quercus rubra

Pokój

315-455

18-25

 

17.    

dąb szypułkowy Quercus robur

Krzywa Góra

650

 

na polanie oddział 224

18.    

dąb szypułkowy Quercus robur

Siedlice

310

14

nad starym martwym zakolem Stobrawy

19.    

dąb szypułkowy Quercus robur

Siedlice

490

16

w remizie śródpolnej na zachód od PGR, przy zakręcie drogi

20.   

modrzew europejski Larix decidua

Pokój

340

 

oddz. 94

21.    

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój

520

 

oddz. 95

22.   

lipa drobnolistna Tilia cordata

Krogulna

350

 

 

23.   

jesion wyniosły Fraxinus excelsior

Krogulna

360

 

 

24.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Zieleniec

430

 

wyspa na stawie „Podkowa”

25.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Zieleniec

445

 

 

26.   

lipa drobnolistna Tilia cordata

Zieleniec-Pokój

420

24

wzdłuż drogi Pokój-Zieleniec

27.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój

450

30

cmentarz żydowski

28.   

klon pospolity Acer platanoides

Pokój

400

22

na cmentarzu ewangelickim

29.   

platan klonolistny Platanus acerifolia

Pokój

450

30

 

30.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój

350,350

 

zrośnięte dwa dęby

31.    

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój

455

 

 

32.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój

480

 

 

33.   

lipa drobnolistna Tilia cordata

Pokój ul.Winna Góra

490

 

 

34.   

platan klonolistny Platanus acerifolia

Pokój ul.Winna Góra

405

 

 

35.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój               ul. Winna Góra

500

 

nad stawem

36.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój ul.Winna Góra

500

 

koło leśniczówki

37.   

dąb szypułkowy Quercus robur

Pokój                   ul. Winna Góra

500

 

 

Głazy narzutowe

1.         

głaz narzutowy – granit

Pokój

wym. 1,2 m x 1,1 m x 1,1 m

2.         

głaz narzutowy – granit

Pokój

wym. 1,25 m x 1,3 m x 0,9 m

3.         

głaz narzutowy – granit

Pokój

wym. 1,5 m x 1,15 m x 0,8 m

4.         

głaz narzutowy – granit

Pokój

wym. 1,15 m x 1,06 m x 0,58 m

5.         

głaz narzutowy – granit

Siedlice

wym. 1,65 m x 0,95 m x 0,35 m

6.         

głaz narzutowy – granit

Zieleniec

wym. 0,75 m x 1,50 m x 1,70 m

 

Źródło: J. Kubok, M. Juszczyszyn-Pieczonka, Badania własne 2001

 

 

 

 


 

 

Przy opracowywaniu witryny korzystano z pracy pt.: " Modelowy program wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Pokój" autorstwa zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Dubiel, Pokój 2001

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 23-05-2007 13:05

Przewiń do góry