RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zakończona przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dł. 508 mb

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dł. 508 mb”. Kwota dofinansowania wynosi 88 451,01 zł. Całkowita wartość inwestycji to 142 130,66 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną drogi, obustronne pobocza tłuczniowe, oznakowanie pionowe oraz barierę ochronną.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokój, poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu pojazdów samochodowych, maszyn rolniczych oraz rowerzystów.

Tablica informacyjna: DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO. Fundusz Dróg Samorzadowych. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w m. Domaradzka Kuźnia o dł. 508 mb”. Kwota dofinansowania wynosi 88 451,01 zł. Całkowita wartość inwestycji to 142 130,66 zł.