RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru Gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Pokój

Logo Fundusz Inwestycji Lokalnych.png

Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania: „Doposażenie gospodarstw domowych z obszaru Gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Pokój". Kwota dofinansowania wynosi 540 000,00 zł.  

W ramach zadania przewidziano doposażenie gospodarstw domowych z obszaru gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach gdzie sieć kanalizacyjna jest nieuzasadniona ekonomicznie ze względu na rozproszoną zabudowę. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców z zdegradowanych obszarów wiejskich z utrudnionym dostępem do usług, podatnych na kryzys związany z zatrudnieniem, spowodowany pandemią COVID-19 jak również ochrona środowiska na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

 

Dofinansowanie: 540 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 799 611,93 zł