Park w Pokoju
GALERIA

moja mała Ojczyzna.jpeg

Projekt pt. „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Fałkowicach” jest finansowany ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna.

Nazwa Projektu: Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Fałkowicach”.

Realizator projektu: Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice

W ramach realizacji zadania zostanie zagospodarowany plac przeznaczony do rekreacji mieszkańców Fałkowic i okolic. Planowany jest zakup i montaż altany wraz z ławeczkami oraz siłowni na powietrzu, które zostaną umiejscowione przy placu zabaw, gdzie będzie można spędzić bezpiecznie czas z rodziną na świeżym powietrzu. W celu utrzymania czystości zostanie postawiony kosz na śmieci, a dla wygody cyklistów zamontowany stojak na rowery. Realizacja projektu wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości.

Realizacja projektu: 1.03.2021r. - 18.06.2021r.

Cele zadania:

1. Aktywizacja lokalnej społeczności do działania na rzecz dobra wspólnego w środowisku lokalnym.

2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Fałkowice.

3. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej.

4. Integracja lokalnej społeczności.

5. Promocja miejscowości Fałkowice.

6. Wyrównanie szans w społeczeństwie, ułatwiony dostęp społeczności wiejskiej do obiektów małej architektury, przeznaczonych do wypoczynku oraz rekreacji na świeżym powietrzu.

Wartość dofinansowania : 30 000, 00zł

Przewiń do góry