Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

ologowanie-1 wersja mini.jpeg

Projekt pn. „Eko-Sąsiadówka Odpady zbieramy i się zdrowo odżywiamy” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 12/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koło Gospodyń Wiejskich w Paryżu , z siedzibą w Paryż 1, realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Eko-Sąsiadówka Odpady zbieramy i się zdrowo odżywiamy” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach projektu będzie realizowane zadanie polegające na organizacji festynu ekologicznego pt. “Eko-Sąsiadówka Odpady zbieramy i się zdrowo odżywiamy”. Koncentrować będzie się na edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Pokój, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zmian klimatu, a także na integracji mieszkańców, która będzie polegać na uczestnictwie mieszkańców: dzieci, młodzieży, dorosłych I seniorów w różnych konkursach I zabawach.

Realizacja projektu: 1.03.2021 – 19.07.2021

Cel zadania: edukacja i integracja mieszkańców gminy Pokój z zakresu ochrony środowiska, zdrowego odżywiania oraz zmian klimatu.
 

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje - 1.

Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 30 osób.

Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu – 30 osób.

Całkowita wartość projektu: 8 211zł

 

Przewiń do góry