Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

ologowanie-1 wersja mini.jpeg

 

 Projekt pn. „Ekologia na co dzień” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 12/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice , z siedzibą w Fałkowicach 51, realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Ekologia na co dzień” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W ramach projektu zostanie zorganizowany kurs szycia i wykroju w ramach, którego zostaną wykonane torby ekologiczne oraz woreczki wielorazowe na pieczywo, warzywa oraz owoce, które zostaną rozdane podczas imprezy edukacyjno-integracyjnej dotyczącej ochrony środowiska.

Realizacja projektu: 03.2021 - 07.2021
 

Cel zadania: edukacja w zakresie ochrony środowiska, poprzez zorganizowanie imprezy edukacyjno-intergracyjnej oraz kurs szycia akcesoriów ekologicznych.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty:
 

- Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje - 1.

- Liczba osób uczestniczących w działaniach, akcjach, imprezach edukacyjnych lub integracyjnych – 50 osób.

-Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskali wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu – 50 osób.

Całkowita wartość projektu: 5 300zł 

 

Przewiń do góry