Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2021-02-24 o godz. 15:00:20, a zakończono o godz. 16:21:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa
 15. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Pokój (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Marcin Krysiak, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Pokój i zwrotu opłaty (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Krzywa Góra (15:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokój (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (15:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (15:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marcin Krysiak
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-02-2021 15:13

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 25-02-2021 15:13
Przewiń do góry