Park w Pokoju
GALERIA

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: godz. 7.45 25.02.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 7.45 dnia 25.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 25.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:
Prognozowane na dzień 25.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: większą część miasta Opole, obszar powiatu namysłowskiego z miastem Namysłów, obszar powiatu kluczborskiego z miastem Kluczbork, obszar w północno-zachodniej części powiatu oleskiego z miastem Olesno, obszary w północno-wschodniej i północno-zachodniej części powiatu brzeskiego z częścią miasta Brzeg, obszary w północnej i środkowej części powiatu krapkowickiego wraz z miastem Krapkowice, Gogolin i częścią miasta Zdzieszowice, większą część powiatu opolskiego wraz z gminami: Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Łubniany, Turawa, Ozimek, Chrząstowice, Tarnów Opolski, obszary w północno-wschodniej części gminy Dąbrowa i wschodniej części gmin Prószków i Komprachcice oraz obszary w zachodniej części powiatu strzeleckiego.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 25.02.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ok. 390 tys.

Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3106

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-02-2021 14:52

Przewiń do góry