RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWÓW DO SEGREGACJI ŚMIECI

ologowanie-1 wersja mini.jpeg

Projekt pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 14/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4 marca 2021

 

INFORMACJA O BRAKU ZŁOŻONYCH OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Prezes Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice Ewelina Dyszlowska informuje, że w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe w terminie określonym w zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Prezes Stowarzyszenia

Sołectwo Fałkowice

/-/ Ewelina Dyszlowska

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 2 zestawów do segregacji śmieci w skład których wchodzi:

- 5 koszy do segregacji śmieci i odpadów po 50 litrów każdy

Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek VAT, oraz koszty związane z dostawą.

Termin złożenia oferty: 02.03.2021 r., e-mailem:

Termin dostawy: 8 marca 2021 r.,

na adres: Fałkowice 51, 46-034 Pokój.

Osoba do kontaktu: Ewelina Dyszlowska tel. 608193583.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Formularz oferty: ODTformularz-oferty - zestawy do segregacji śmieci.odt (43,97KB)

 

Prezes Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice

/-/ Ewelina Dyszlowska