RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I MATERIAŁÓW PIŚMIENNICZYCH

ologowanie-1 wersja mini.jpeg
Projekt pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 14/2019/G, ogłoszony przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4 marca 2021

 

INFORMACJA O BRAKU ZŁOŻONYCH OFERT W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE

Prezes Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice Ewelina Dyszlowska informuje, że w odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe w terminie określonym w zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Prezes Stowarzyszenia

Sołectwo Fałkowice

/-/ Ewelina Dyszlowska

Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup 5 zestawów artykułów papierniczych oraz materiałów piśmienniczych w skład których wchodzą:

- papier do rysunku flamastrami/pisakami (format: A4, Gramatura: 70 g/m², Ilość arkuszy: 50)

- szkicownik (format A3, liczba stron: 48)

- zestawy do szkicowania (34 elementy)

- pisaki/flamastry artystyczne (zestaw 48 sztuk)

Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek vat, oraz koszty związane z dostawą.

Termin złożenia oferty: 02.03.2021 r., e-mailem:

Termin dostawy: 8 marca 2021 r.,

na adres: Fałkowice 51, 46-034 Pokój.

Osoba do kontaktu: Ewelina Dyszlowska tel. 608193583.

Kryteria oceny ofert: cena 100%.

Formularz oferty: ODTformularz-oferty.odt (44,47KB)

 

Prezes Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice

/-/ Ewelina Dyszlowska