Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy indywidualne numery rachunków bankowych przeznaczone do dokonywania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Opłatę należy uiszczać na przekazane Państwu indywidualne konto bankowe w BS Namysłów, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tytule wpłaty należy podać nr ewidencyjny oraz okres, którego wpłata dotyczy.

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Na 2021 rok nie uległa zmianie wysokość stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawka ta nadal wynosi :

  • 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w której powstają odpady komunalne
  • 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w której powstają odpady komunalne, a także w której odpady bio podlegają kompostowaniu.

Wysokość opłaty podlega zadeklarowaniu na obowiązującym druku deklaracji. Wszelkie zmiany wysokości opłaty należy zgłaszać w trybie
korekty takiej deklaracji.

Prosimy o dokonywanie wpłaty na numer zgodnie z niniejszym zawiadomieniem.

Wójt Gminy  

Barbara Zając

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 12-02-2021 15:34

Przewiń do góry