RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2021

Przez Gminę Pokój przebiegają drogi, należące do różnych zarządców. W okresie zimowym zarządcy na swoich drogach prowadzą akcje zimowego utrzymania dróg. Prosimy o kierowanie uwag w zakresie zimowego utrzymania dróg do zarządców:


Droga wojewódzka nr 454 to szlak prowadzący z Opola do Namysłowa od Ładzy do Krogulnej.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Oddział Terenowy w Oleśnie
Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 3
tel. 34 350 91 90
Akcja Zima tel. 34 350 91 99


Drogi powiatowe to:

  • droga prowadząca od Siedlic i Kuźnicy Katowskiej do Pokoju.
  • droga prowadząca od Pokoju, przez Jagienną, Kozuby, Paryż, Domaradzką Kuźnię, Kopalinę, Zawiść, w kierunku Szumu oraz w kierunku Wałdy. 
  • droga od Domaradzkiej Kuźni, przez Dąbrówkę Dolną w kierunku Święcin
  •  droga od Jagiennej, przez Kozuby, Domaradz, Fałkowice w kierunku Starościna
  •  droga od Fałkowic do Lubnowa.
  •  droga Przez Krzywą Górę w kierunku Murowa
  •  droga przez Ładzę (ul. Wolności)  w kierunku Popielowa

Starostwo Powiatowe
Wydział Dróg Powiatowych
Plac Wolności 12A, Namysłów.
tel. 77 4103 695  wew. 219 (pn –pt  7-15)
tel. do dyżurnych: 513 141 523


Zarządcą pozostałych dróg jest Wójt Gminy Pokój. W okresie zimowym drogi prowadzące do pól uprawnych oraz lasów nie są objęte działaniami utrzymania dróg.

W sprawie zimowego utrzymanie dróg gminnych należy zwracać się do:

Urząd Gminy Pokój
Pokój, ul. Sienkiewicza 8
tel. 77 469 30 85 wew. 41 (pn-pt 8-1530),
kom. 667 989 357


Prosimy o ostrożną i rozważną jazdę z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drogach