RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

JAKOŚĆ POWIETRZA - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 10.02.2021 r.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 10.02.2021 r. godz. 8.15
Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 0.00 do godz. 24.00 dnia 10.02.2021 r.
Przyczyny: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza: Prognoza na dzień 10.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: Prognozowane na dzień 10.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: niewielki obszar w północnej i obszar w środkowo-wschodniej części miasta Opole, niewielki obszar w zachodniej części gminy Chrząstowice oraz obszary w północnej części powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wraz z zachodnią częścią miasta Kędzierzyn-Koźle i niewielki obszar w gminie Bierawa.