RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XXI sesji Rady Gminy Pokój w dniu 27.01.2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-01-27 o godz. 15:00:35, a zakończono o godz. 16:23:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa
 14. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Pokój (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2021 rok (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (15:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok (15:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów (15:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Wacław Kociencki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Pokój (15:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Tadeusz Baran
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok (15:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Tadeusz Baran, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Zenon Poprawa