RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zmiana cen za odprowadzenie ścieków i dostarczoną wodę

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.182/3.2019 z dnia 30-01-2019 na terenie Gminy Pokój zmianie ulega wysokość cen za odprowadzenie ścieków.

Nowe stawki za odprowadzenie ścieków dla miejscowości Pokój i Zieleniec obowiązują od  01-01-2021 w wysokości 14,34 zł brutto za 1 m³ odprowadzonych ścieków natomiast od 01-03-2021 w wysokości 14,52 zł brutto za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Wójt Gminy Pokój


INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.182/3.2019 z dnia 30-01-2019 na terenie Gminy Pokój zmianie ulega wysokość cen za dostarczoną wodę.

Nowa stawka obowiązuje od 01-03-2021 i wynosi 4,62 zł brutto za 1 m³ dostarczonej wody.

Wójt Gminy Pokój