RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych

Informacja

Wójt Gminy Pokój przypomina, że zgodnie z art. 28 ust. 4 i art. 38  ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 174) to Wójt potwierdza fakt zawarcia umowy dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r., nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

W celu uzyskania potwierdzenia przez wójta faktu zawarcia umowy należy złożyć wniosek oraz wszystkie w oryginale egz. Umowy w biurze podawczym Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8  46-034 Pokój.

Na wydanie potwierdzenia w/w umowy Wójt ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy. Nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczność podpisów na tych umowach.