Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Informacja

Wójt Gminy Pokój przypomina, że zgodnie z art. 28 ust. 4 i art. 38  ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 174) to Wójt potwierdza fakt zawarcia umowy dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r., nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

W celu uzyskania potwierdzenia przez wójta faktu zawarcia umowy należy złożyć wniosek oraz wszystkie w oryginale egz. Umowy w biurze podawczym Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8  46-034 Pokój.

Na wydanie potwierdzenia w/w umowy Wójt ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy. Nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczność podpisów na tych umowach.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-02-2021 11:55

Przewiń do góry