Park w Pokoju
GALERIA

 

OR.II.0002.21.2021

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XXI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

27 stycznia 2021 r. o godz. 1500

w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych podczas XX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2021 rok

  2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok

  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

  5. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów

  6. ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Pokój

  7. zmiany budżetu gminy na 2021 rok

  8. wieloletniej prognozy finansowej

8. Interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

10. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 21-01-2021 08:49

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 21-01-2021 08:44
Przewiń do góry