Park w Pokoju
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2020-12-16 o godz. 15:01:44, a zakończono o godz. 16:51:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Jadwiga Sowa
 12. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Wacław Kociencki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Głosowanie w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pokój na lata 2021-2030 (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jerzy Jakubik, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Marcin Krysiak, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Jerzy Jakubik, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2021 (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek

Zakończono sesję (16:51:19)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 30-12-2020 09:58

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 30-12-2020 09:58
Przewiń do góry