Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Logo Fundusz Inwestycji Lokalnych.jpeg                     

 

Pokój, 22.12.2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

 

Gmina Pokój pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na doposażenie gospodarstw domowych z terenu Gminy Pokój w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Program skierowany jest do mieszkańców z: Ładzy, Krzywej Góry, Siedlic, Krogulnej, Jagiennej, Kozub, Domaradza, Paryża, Świercowskiego, Fałkowic, Lubnowa, Żabińca, Kopaliny, Zawiści, Domaradzkiej Kuźni, Dąbrówki Dolnej. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji to 64% kosztów inwestycji.

Projekt adresowany jest do właścicieli nieruchomości poza Pokojem i Zieleńcem.

Przedmiot dofinansowania: przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, posiadająca certyfikat zgodności z normą europejską PN-EN 12566-3+A2:2013.

Przewidywany koszt budowy oczyszczalni to ok. 19 000,00 zł (koszt budowy uzależniony jest przede wszystkim od warunków terenowych, poziomu wód gruntowych).

Zobowiązania właściciela nieruchomości :

- zabezpieczenia 36% środków na budowę oczyszczalni ścieków;

- ponoszenie kosztów utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków;

- zachowanie i utrzymanie trwałości inwestycji przez okres 10 lat;

- przekazanie gminie Pokój prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Gmina Pokój:

- musi posiadać prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, na których zostaną zainstalowane przydomowe oczyszczalnie ścieków;

- wykona dokumentację potrzebną do budowy przydomowej oczyszczalni;

- dokona wyboru wykonawcy zadania, polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu
i uruchomienia przydomowych oczyszczalni.

Zainteresowani właściciele nieruchomości uzyskaniem wsparcia proszeni są o składanie zgłoszeń osobiście lub e-mailem na adres: a.paluch@gminapokoj.pl lub w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Angelika Paluch, tel. 77 4693080 wew. 30.

Druki znajdują się na stronie internetowej: ODTZgłoszenie-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow 12_2020.odt (17,30KB)  oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy.

 

 

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Angelika Paluch
Data publikacji:
 22-12-2020 14:29

Modyfikował(a): Angelika Paluch
Data modyfikacji:
 22-12-2020 14:28
Przewiń do góry