RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja Wójta Gminy Pokój o uzyskanym dofinansowaniu na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Pokój w roku 2020

Wójt Gminy Pokój informuje, że w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest uzyskał na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pokój” – w roku 2020” dofinansowanie w kwocie 2655,10 zł, w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 1327,55 zł oraz z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie- 1327,55 zł.

W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono 3,793 Mg wyrobów zawierających azbest z 5 posesji na podstawie wniosków mieszkańców

                                  

                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                             Barbara Zając

 

 

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg