RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XIX sesji Rady Gminy Pokój w dniu 25.11.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-11-25 o godz. 15:11:09, a zakończono o godz. 16:25:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Zenon Poprawa
 11. Piotr Sobek
 12. Jadwiga Sowa
 13. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Pokój (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Krystosek, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pokój do realizacji projektu pn. Dobry start, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa programu operacyjnego IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego „Zawiść” (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Marcin Krysiak, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka

Zakończono sesję (16:25:49)