RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Realizacja programu Youngster Plus w Gminie Pokój

Dnia 16.09.220 r., Gmina Pokój zawarła umowę z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie w ramach programu Youngster Plus. W ramach wsparcia finansowego z programu, w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzone będą dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pokoju, dla uczniów klas ósmych. Zajęcia prowadzone będą w dwóch małych grupach – 10osobowych i będą dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane będą w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Efektami programu „Youngster” są lepsze wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół ponadpodstawowych.